Welkom

 

De Ouderraad heeft vooral een brugfunctie tussen de ouders en de directie en leerkrachten. De ouderraad doet voorstellen om de werking van de school en het welzijn van de kinderen te verbeteren, bijv. met betrekking tot de verkeersveiligheid rond de school, de opvang voor en na de schooluren, actieplan tegen pestgedrag enz...  Om de twee maanden vergadert de ouderraad, samen met enkele juffen en met de directie. Er is ook regelmatig overleg met de andere ouderraden van de Kraal.

 

Activiteiten

 

De Ouderraad organiseert elk jaar een aantal interessante activiteiten rond het schoolgebeuren. De ouderraad zal ook dit schooljaar verschillende activiteiten organiseren. Schrijf dus alvast volgende data op je kalender:

Activiteiten schooljaar 2020-2021

 • 06/10/2020 - Dag van de Leerkracht
 • 30/10/2020 - Pizzaverkoop t.v.v. bosklassen & buitenschoolse activiteiten
 • 18/11/2020 - Fotoshoot voor kalender
 • 18/12/2020 - Kerstdrink (afgelast wegens COVID-19)
 • 15-21/02/2021 - Wandelzoektocht
 • 07/03/2021 - Dauwtocht (afgelast wegens COVID-19)
 • 29/05/2021 - Dorenfeest
 • 30/06/2021 - Picknick

We hopen dat jullie er zeker bij kunnen zijn!


Met de opbrengst van deze activiteiten ondersteunt de Ouderraad de werking van de school.  
Enkele recente voorbeelden:

 • Aankoop van speeltuigen voor de nieuwe speelplaats en speelwei
 • Bijdrage voor de aanschaf van nieuwe stoelen en schoolbanken
 • enz... 


Leden

 

In de Ouderraad zitten ouders van kinderen uit de kleuterschool en/of lagere school in de Elststraat. Als u wil weten wie momenteel zetelt in onze Ouderraad kan je dit terugvinden op deze site onder de ledenlijst .

Wilt u zich graag samen met andere enthousiaste ouders inzetten voor onze school, of heeft u anderen vragen voor de Ouderraad, neem dan snel contact op met ons via de knop ' contacteer ons'.

De Ouderraad De Kraal Elststraat wenst u en uw kinderen alvast een fijn schooljaar toe!