Welkom bij de Ouderraad De Kraal Van Bladelstraat

Wie zijn we?

We zijn een groep van enthousiaste ouders die ons inzetten voor de school en de kinderen (en hun ouders).  We hebben allen 1 of meerdere kinderen in de Kleuterschool of de Lagere School in de campus Centrum / Van Bladelstraat.

Wat doen we en hoe doen we dat?

Dit kunnen we opdelen in 3 categorieën:

1/ We organiseren een aantal leuke activiteiten die geld opbrengen, dat (on)rechtstreeks naar de school gaat. Hiervoor hebben we werkgroepen van een aantal ouders die deze activiteit verzorgen en vele andere ouders komen op de dag zelf nog een handje toesteken.  Voorbeelden: appelverkoop, boekenbeurs, Kraalfuif, lentebrunch, snuffelmarkt...  De opbrengst dient als bijdrage voor bv. de speeltrein voor de kleuterspeelplaats, nieuw schoolmeubilair, een muziekinstallatie en cd-spelers, materiaal voor speelkoffers, IT-materiaal, enz.  Of voor het huidige project voor de verfraaiïng van de speelplaats.

2/ Maar we leveren naast financiële steun ook hulp op andere manieren.  Niet alles wat we doen, brengt ons geld op, soms komen we gewoon helpen en soms steken we daar dan wel wat geld in toe.  Zo zorgen we voor de gymzakjes voor de leerlingen van het eerste leerjaar, de sjaaltjes voor de bos- en zeeklassen, houden we toezicht op de speelplaats op de dag van de leerkracht, zorgen we voor chocomelk en koffiekoeken op het Kerstfeestje en organiseren we soms een info-avond voor ouders, enz.  Ook hier zijn het telkens een aantal ouders die deze taken op zich nemen.

3/ Ten derde vertegenwoordigen we alle ouders in de Scholenraadde Hib-Hop-adviesraad, en hebben we ook regelmatig contact met leerkrachten en de directie. We vergaderen 7 keer per jaar en ook daar zijn de directie en een aantal leerkrachten aanwezig. Verder adviseren we over de werking van de school, de verkeersveiligheid rond de school, de opvang voor en na de schooluren, het pestactieplan en vele andere. 

Wat zijn onze wensen?

We zouden graag uit elke klas één of meer vertegenwoordigers in de Ouderraad hebben, die ook als aanspreekpunt voor de leerkrachten kunnen optreden. Wie doet wat hij kan, is welkom bij ons, zonder teveel verplichtingen.

Wil je je dus graag samen met andere enthousiaste ouders inzetten voor onze school, neem dan snel contact met ons op.  
Denk je dat dit wel tof is, maar je niet zoveel tijd hebt, dan kan je enkel af en toe helpen op activiteiten.  Dan zetten we je op de helperslijst.

 

Voorzitters: Joeri Lauwers (0494/206349) en Thijs Smeyers (0496/829398) 

ORDKVB@gmail.com

Secretaris: Leen De Keyser

Penningmeesters: Liene Willems en Lieven Desmet

 

https://www.facebook.com/Ouderraad-De-Kraal-Centrum-276140689210574/