Welkom bij de Ouderraad De Kraal Van Bladelstraat

Het karakter, de eigenheid, de warmte en openheid van een school wordt tot stand gebracht door de inzet en samenwerking van verschillende mensen. Naast de leerlingen, de leerkrachten, de vestigingsdirectie, het schoolbestuur en de buurt, zijn vanzelfsprekend ook de ouders betrokken partij.

Het klankbord van al deze ouders is de Ouderraad. De Ouderraad heeft vooral een brugfunctie tussen de ouders en de directie en leerkrachten. We vergaderen op regelmatige tijdstippen, samen met een afvaardiging van de leerkrachten en de directie. Er is ook regelmatig overleg met de andere ouderraden van De Kraal.

We zetten ons in om de samenwerking en communicatie tussen de school en de ouders te bevorderen. We scheppen kansen tot ontmoeting en uitwisseling tussen ouders onderling en tussen ouders, leerkrachten en de school. We organiseren activiteiten die er voor zorgen dat kinderen een fijne tijd beleven en zich welkom voelen op school. We ondersteunen de school praktisch en financieel, zodat onze kinderen in de beste omstandigheden van onderwijs kunnen genieten. Dat doen we vanuit de kernwaarden betrokkenheid, vertrouwen, openheid en objectiviteit.

Wil je meer weten over onze visie en missie? Die lees je hier!

 

Activiteiten

 

Omwille van COVID-19 plannen we momenteel geen activiteiten.

 

Helpende handen

 

Om vlot te kunnen werken, zijn één of meer vertegenwoordigers van elke klas meer dan welkom. De Ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand, maar je bekijkt zelf of je kan aanwezig zijn. Ook welke engagementen je daarbuiten wil opnemen bepaal je helemaal zelf.

Je kan ook meewerken aan een activiteit of in een werkgroep, zonder meteen lid te worden van de Ouderraad. Zo kan je mee nadenken over verkeer of de Kraalfuif vorm geven, zonder elke maand mee te komen vergaderen. Wil je niet te vaak vergaderen, maar tijdens de activiteiten zelf een handje toesteken? Ook dan ben je meer dan welkom.

 

Contacteer ons

 

E-mail: ouderraad.centrum@kraal.be

Facebook: https://www.facebook.com/Ouderraad-De-Kraal-Centrum-276140689210574/

Voorzitter: Thijs Smeyers (0496/82.93.98)

Secretaris: Leen De Keyser

Penningmeesters: Liene Willems en Lieven Desmet