Data vergaderingen Ouderraad

 

De Ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we thema's die we opnemen in de Scholenraad of rechtstreeks met onze vestingdirectie, geven werkgroepen feedback over hun activiteiten en bekijken we de voorbij en komende activiteiten. De vergaderingen vinden plaats in de Kraalschuur (Van Bladelstraat 25). We starten om 20u15 en ronden de vergadering af rond 22u15.

Data schooljaar 2019-2020:

Donderdag 3 oktober          
Dinsdag 12 november
Maandag 2 december
Woensdag 8 januari
Donderdag 6 februari
Dinsdag 3 maart
Maandag 30 maart
Woensdag 6 mei
Dinsdag 2 juni