Verkeer in onze schoolomgeving

Folder Stilstaan en parkeren

Bekijk hem hier!

 

Verkeersmemorandum 2017

 

Tijd om nog eens alle verkeersproblemen te bundelen en aan de gemeente Herent te overhandigen.  Ken je verkeersproblemen, schets dan even de situatie en neem een foto.  Stuur op naar ORDKVB@gmail.com.  Wij bundelen alle problemen in een nieuw Verkeersmemorandum.

Een nieuwe werkgroep zal weldra vergaderen met de wijkagent en de bevoegde schepen.

Dank voor jullie medewerking.


 

Na een rondvraag bij alle ouders van alle vestigingen, stelden wij een VERKEERSMEMORANDUM samen.  Op donderdag 19 december 2013 hebben wij dat overhandigd aan de schepen van mobiliteit, Maarten Forceville.  Hierbij het artikel uit het Nieuwsblad.

 


 

Beste ouders en grootouders,     

Elk jaar opnieuw doen de school en de ouderraad een oproep om mee zorg te dragen voor een veilige schoolomgeving. Maar spijtig genoeg gebeuren er toch nog te vaak incidenten en bijna-ongelukken aan de schoolpoort, veroorzaakt door foutparkeren en onverantwoord verkeersgedrag. Hieronder vindt u een overzicht van de regels die in overleg met de politie werden vastgelegd.   

ENKELE NUTTIGE TIPS:        

Blijf zoveel mogelijk met je wagen uit de Van Bladelstraat.  Kom liefst TE VOET of met de FIETS naar school. Spreek eventueel af met andere ouders uit de buurt om de kinderen beurtelings te begeleiden.  Aangezien de betaalde opvang pas om 15u45 en op woensdag om 12u15 begint, kunnen we onze kinderen gespreid afhalen. Zo kunnen we de grote drukte vermijden en parkeren op de voorziene parkeerplaatsen.  Er zijn ook parkeerplaatsen in de Oud-Strijdersstraat naast de Hemelboom. Door de tuin van het OCMW is de school snel bereikbaar.  Dit alles is erg belangrijk voor de veiligheid van onze kinderen. Mogen wij dan ook vragen deze regels te respecteren en extra aandacht te hebben voor de voetgangers en fietsers? Vergeet ook niet dat de school zich in een zone 30 bevindt. Geef deze tips ook door aan andere personen die uw kinderen komen ophalen (grootouders etc).     

VAN BLADELSTRAAT     

WAT MAG:               

 • PARKEREN op de voorziene parkeerplaatsen          
 • Met wagen kortstondig STILSTAAN aan rechterzijde van straat om kinderen te laten in- en uitstappen: = niet langer stilstaan dan nodig voor het in- en uitstappen = in de onmiddellijke omgeving van de wagen blijven!            

WAT MAG NIET:                

 • NOOIT auto's:                                
 • Zone voor KLEUTERSPEELPLAATS                  
 • Zone voor SECRETARIAAT                  
 • LINKS in de rijrichting                                                    
 • Auto parkeren aan rechterzijde van straat terwijl de bestuurder:                                          
  • aan de schoolpoort blijft toekijken of wachten op belsignaal                  
  • de kinderen gaat ophalen in de opvang (nu voldoende parking vrij)                  
  • een gesprek heeft met een leerkracht of ouder                                  
 • Parkeren of stilstaan:                                
  • op de verkeersdrempel voor de school                  
  • op het zebrapad                  
  • op het voetpad                  
  • voor het secretariaat en de kleuterspeelplaats                                    

Enkele voorbeelden van hoe het niet mag:

     

GEBROEDERS MASSANTSTRAAT     

WAT MAG:                

 • PARKEREN op de voorziene parkeerplaatsen          
 • Kortstondig STILSTAAN: alleen om kinderen te laten in- en uitstappen, ook op de ruimte voorzien voor de schoolbus, maar de wagen niet verlaten            

WAT MAG NIET:               

 • Parkeren of stilstaan 5 meter voor of na het zebrapad          
 • Auto verlaten, indien niet juist geparkeerd          
 • Parkeren en de auto verlaten op de ruimte voorzien voor schoolbus            

BIJ LANGER VERBLIJF AAN SCHOOL DAN NODIG OM LOUTER KINDEREN AF TE ZETTEN OF OP TE HALEN, MOET U GEBRUIK MAKEN VAN DE VOORZIENE PARKEERPLAATSEN!!!      

Alle kinderen rekenen op uw medewerking!  Want elke dag opnieuw zien we dat het nog niet altijd gaat zoals het hoort.