Welkom


VELE REDENEN WAAROM DE OUDERRAAD OOK DIT JAAR UW HULP NODIG HEEFT !!!

Tijdens het schooljaar zijn er veel dingen die als ouder aandacht vergen. We beseffen dit als mede-ouder zeker. Toch willen we graag nog even stil staan bij de werking van onze ouderraad. Misschien wordt het bestaan ervan, ook in onze school, immers iets te vanzelfsprekend gevonden.

School maken doen we met heel wat verschillende mensen samen. Naast de leerlingen, de leerkrachten, het schoolbestuur en de Winkselse gemeenschap, zijn vanzelfsprekend ook de ouders betrokken partij.

Daarom nog even de verschillende taken en functies van onze oudervereniging op een rijtje gezet:

Dialoog en inspraak

De ouderraad fungeert - op basis van het participatiedecreet - als formeel klankbord tussen de inrichtende macht van onze school, de directie, het pedagogisch team en de ouders.
Vragen, suggesties en soms ook bemerkingen bij het schoolgebeuren kunnen worden doorgespeeld, onder meer via de klasverantwoordelijken en tijdens de vergaderingen van de ouderraad. Zo kan op een gestructureerde wijze op onze school - en ook tussen de vestigingen onderling naar oplossingen worden gezocht. In de Scholenraad hebben de ouders middels de vijf verkozen afgevaardigden bovendien een duidelijke stem in het kapittel.

Steun en hulp

Onze school doet het prima! De werkings- en personeelsmiddelen van het vrij onderwijs blijven echter beperkt. Een extra steuntje betekent vaak net dat ietsje meer zodat schoollopen een feest blijft.

Daarom steken sommige ouders een handje toe bij het zwemmen of turnen, zorgen dat het EHBO-kastje goed gevuld blijft, geven de school een extra beurt tijdens de klusjesdagen, springen bij wanneer uitstappen zijn gepland, …

De ouderraad tracht met enkele jaarlijkse acties geld in het laatje te brengen. Daarmee worden de kosten van uitstappen gedrukt, kan pedagogisch en spelmateriaal worden aangekocht, krijgt elke leerkracht een budget waarmee zij voor haar klas een droom in vervulling kan laten gaan, …

Gemeenschap

Een school heeft slechts levenskansen wanneer ze echt geworteld is in de gemeenschap waar ze gevestigd is. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het geenszins. Hoe vaak leven immers gezinnen niet op een eilandje, zonder veel contact met de buren, de straat, het dorp, …

Via de school leren ouders elkaar kennen, worden vriendschapsbanden gesmeed, komt solidariteit tot stand.
De school en de ouderraad bouwen vanuit een christelijke inspiratie bewust aan die gemeenschap van ouders. Het is in dit warme nest dat we onze kinderen willen zien opgroeien.

Misschien heeft dit alles u wel overtuigd om met ons mee aan de slag te gaan? Of nog niet?

Concreet …

… betekent 'lid van de ouderraad zijn' het volgende:

Een ouderraad per maand …

Een handje toesteken op een feest of het mee helpen organiseren …

Misschien deelnemen in een werkgroep van de school of van de OR?

Of een vaste taak zoals het secretariaat of MOS?DUS! op zich nemen?

Of hellip; ?

Vernieuwing noodzakelijk

Nieuwe kleine of grote engagementen zijn – aangezien er ieder jaar een paar routiniers de ploeg verlaten wegens geen kinderen meer op school – niet alleen gewenst, maar een must om de werking van de ouderraad blijven mogelijk te maken. Uitermate belangrijk met grote projecten als de 'nieuwe school' voor de boeg!

Tot … ?

Contacteer ons gerust mocht je nog vragen hebben rond de werking van de ouderraad of wat een functie zo allemaal inhoudt! Of tot op een van de oudercontact avonden in het begin van het schooljaar …

Alvast bedankt!